Lịch sử hình thành

Thành lập vào năm 1997, từ cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, Giấy Sài Gòn đã nhanh chóng phát triển thành công ty giấy tư nhân hàng đầu Việt Nam. Với số vốn ban đầu chỉ 1 tỷ đồng, sau 18 năm thành lập, Giấy Sài Gòn đã thu hút đầu tư từ nhiều tổ chức trong và ngoài nước nâng tổng vốn đầu tư năm 2015 đạt 3.220 tỷ.
Năm 2013 đánh dấu một cột mốc quan trọng của Giấy Sài Gòn khi nhà máy giấy Mỹ Xuân 2 được hoàn thành và đưa vào vận hành với hệ thống máy móc hiện đại trị giá 20 triệu USD, đưa công ty trở thành nhà sản xuất giấy duy nhất đồng thời hai sản phẩm giấy tiêu dùng và giấy công nghiệp lớn nhất Việt Nam.
 • 04
  1997
 • 12
  1998
 • 04
  2003
 • 06
  2003
 • 10
  2007
 • 02
  2010
 • 04
  2012
 • 08
  2013
 • 09
  2014
 • 04
  1997
 • 12
  1998
 • 04
  2003
 • 06
  2003
 • 10
  2007
 • 02
  2010
 • 04
  2012
 • 08
  2013
 • 09
  2014