Các giải thưởng và chứng nhận

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Ban Tổng Giám Đốc cùng tập thể cán bộ công nhân viên Giấy Sài Gòn luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ, làm việc tận tâm, quản lý, điều hành hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh. Những nỗ lực này đã đưa Giấy Sài Gòn phát triển vững mạnh thành một công ty lớn có vị thế trên thị trường, góp phần tạo nên một diện mạo mới cho ngành giấy Việt Nam và vươn ra thị trường thế giới.

Với việc nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, Lãnh đạo và tập thể Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn đã vinh dự được trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen… từ các cơ quan chức năng, bộ ngành trong nước cũng như đạt nhiều giải thưởng quốc tế cao quý cho những nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện môi trường vì lợi ích của xã hội và cộng đồng .