Tiêu chuẩn 5Gs

Ý tưởng Xanh | Giấy Xanh | Công nghệ Xanh | Quy trình Xanh | Môi trường Xanh


Ứng dụng hệ thống quản lý thân thiện với môi trường trong toàn tổ chức:

  • Green Idea - Ý Tưởng Xanh: thân thiện môi trường
  • Green Paper - Giấy Xanh: an toàn sức khỏe
  • Green Technology - Công Nghệ Xanh: công nghệ tiên tiến, tiết kiệm nhiên liệu
  • Green Process - Quy Trình Xanh: sản xuất khép kín
  • Green Environment - Môi Trường Xanh: bảo vệ môi trường với công nghệ xử lý nước thải hiện đại, tuân thủ QCVN.

Những cố gắng và nỗ lực của toàn thể CB-CNV công ty Giấy Sài Gòn trong việc thực hiện quy trình sản xuất xanh được công nhận qua những chứng nhận sau: 

 

 chứng chỉ ohsas 18001

  chứng chỉ iso 9001  chứng chỉ Iso 50001