Ban lãnh đạo

Ông Mai Hữu Tín Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Ông Mai Hữu Tín
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Ông Cao Tiến Vị Cổ đông sáng lập, Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc
Ông Cao Tiến Vị
Cổ đông sáng lập, Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc
Bà Văng Thị Hoài Linh Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Kinh doanh
Văng Thị Hoài Linh
Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Kinh doanh
Ông Phạm Văn Trung Giám Đốc Khối Chuỗi Cung Ứng
Ông Phạm Văn Trung
Giám Đốc Khối Chuỗi Cung Ứng
Bà Nguyễn Thanh Nhất Phượng Giám Đốc Tiếp Thị
Nguyễn Thanh Nhất Phượng
Giám Đốc Tiếp Thị
Ông Võ Minh Chí Giám Đốc Tài Chính
Ông Võ Minh Chí
Giám Đốc Tài Chính
Ông Trịnh Đức Vũ Giám đốc bán hàng – Tissue Nội địa
Ông Trịnh Đức Vũ
Giám đốc bán hàng – Tissue Nội địa
Ông Phạm Minh Hùng Giám Đốc Nhà Máy
Ông Phạm Minh Hùng
Giám Đốc Nhà Máy