Ban lãnh đạo

Ông Mai Hữu Tín Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Ông Mai Hữu Tín
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Ông Cao Tiến Vị Cổ đông sáng lập, Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc
Ông Cao Tiến Vị
Cổ đông sáng lập, Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc
Ông Phạm Văn Trung Giám Đốc Khối Chuỗi Cung Ứng
Ông Phạm Văn Trung
Giám Đốc Khối Chuỗi Cung Ứng
Bà Nguyễn Thanh Nhất Phượng Giám Đốc Tiếp Thị
Nguyễn Thanh Nhất Phượng
Giám Đốc Tiếp Thị
Ông Bùi Đức Huệ Giám Đốc Bán Hàng Nội Địa phụ trách Ngành Hàng Giấy Tiêu Dùng
Ông Bùi Đức Huệ
Giám Đốc Bán Hàng Nội Địa phụ trách Ngành Hàng Giấy Tiêu Dùng
Ông Võ Minh Chí Giám Đốc Tài Chính
Ông Võ Minh Chí
Giám Đốc Tài Chính
Ông Nguyễn Phường Giám Đốc Sản Xuất
Ông Nguyễn Phường
Giám Đốc Sản Xuất
Ông Phạm Minh Hùng Giám Đốc Dịch Vụ Kỹ Thuật
Ông Phạm Minh Hùng
Giám Đốc Dịch Vụ Kỹ Thuật